Szolgáltatásaink

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásaink

Munkaköri orvosi alkalmasság

 • jogszabályban meghatározott munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
 • új belépők munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,

Foglalkozás-egészségügy

 • az évente esedékes foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzése, valamint megújítása a cég dolgozói számára,
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzése foglalkozás-egészségügyi rendelőnkben Budapesten (Hungária Med-M, XIII. kerület Jász utca 33-35.),
 • közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonomiai, -higénés feladatok megoldásában,

Munkaköri egészségügyi kockázatok és megoldási javaslatok

 • munkahigiénés szemle (üzembejárás),
 • foglalkozási megbetegedések és egyéb fokozott expozíciós esetek kivizsgálása a jogszabályban meghatározottak szerint,
 • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • az adott munka végzéséből eredő egészségkárosító hatások vizsgálata,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás,
 • a dolgozók pszicho-szociális kitettségének figyelemmel kísérése, ezek csökkentésével kapcsolatos javaslattétel a Kliens felé,
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

Elsősegély, orvosi ellátás, prevenció-promóció-rehabilitáció

 • közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló intézkedéseinek megtervezésében, valamint az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • a Kliens munkavállalóinak fogadása, szükség esetén orvosi ellátásban való részesítése rendelési időben a Hungária Med-M (Budapest, XIII. kerület Jász utca 33-35.) orvosi rendelőjében.
 • munkaalkalmassági vizsgálat,
 • pszichoszociális kockázat felmérés, kiértékelés.