Munkaköri egészségügyi kockázatok és megoldási javaslatok

Munkahigiénés szemle (üzembejárás), foglalkozási megbetegedések és egyéb fokozott expozíciós esetek kivizsgálása a jogszabályban meghatározottak szerint, közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, az adott munka végzéséből eredő egészségkárosító hatások vizsgálata, stb.